Zoomer X 2018-41
Zoomer X 2018-45Zoomer X 2018-44Zoomer X 2018-43Zoomer X 2018-42
3.5 ក្នុងចំណោម 5
()

ប្រាក់បង់ប្រចាំខែចាប់ពី $29 - $208

Clear
បរិមាណ: 1
ខ្មែរ (kh) +855

10 reviews for Zoomer – X 2018 – $2,130

 1. 4 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  ម៉ូតូhonda

  • :

   ក្រុមហ៊ុនមានជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការជ្រើសរើស
   រយៈពេលបង់ពី ១​ ឆ្នាំ ទៅ ៥ ឆ្នាំ
   ការបង់មុនទាបបំផុតពី ០%​ ទៅ ៧០%
   ដូច្នេះ សម្រាប់ការបង់ប្រចាំខែ គឺវាអាស្រ័យទៅលើការជ្រើសលក្ខ័ណខាងលើរបស់អតិថិជន៕
   ចំពោះឯកសារតម្រូវ
   * សៀវភៅគ្រួសារ
   * (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន)
   * ឯកសារបញ្ជាក់ពីទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន(លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន )
   * មានប្រភពចំណូលច្បាស់លាស់ (បុគ្គលិក លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែ កាតការងារ), (អាជីវករ, កសិករ)
   ឯកសារអាចបត់បែនបានតាមស្ថានភាព ការងារ ឬមុខរបរ​របស់អតិថិជន
   សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង 096 60 60 666 ឬអាចផ្ដល់ជាលេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សាដើម្បី សហការីយើងខ្ញុំធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត។ សម្រាប់គ្រប់ប្រភេទ លោក-អ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័របង់រំលស់តាមរយៈ https://www.gl-e.com

 2. 2 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  I’m happy that my country can give opportunity for peoples that don’t have enough money fir buy motor

  • :

   Thank you so much!!

 3. 2 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  I agreement

  • :

   Thank you!

 4. 3 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  Please How much Zoomer X 2018 now? Could you tell me? it mean “it cheap then price on your website or not?”

  • :

   សូមអធ្យាស្រ័យ តម្លៃគឺអាស្រ័យទៅលើ ហាងហុងដានីមួយៗ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមិនអាចផ្ដល់តម្លៃជាក់លាក់មួយបានទេ។ចំពោះតម្លៃទិញផ្ដាច់លោកអ្នកអាចទាក់ទង ទៅកាន់សាខាងហុងដា ដែលនៅជិតលោកអ្នក។ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានតម្លៃប្រហែល សូមចូលទៅកាន់ វេបសាយបង់រំលស់ https://www.gl-e.com សូមអរគុណ!!

 5. 5 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  Please How much Zoomer X 2018 now? Could you tell me? it mean “it cheap then price on your website or not?”

  • :

   សូមអធ្យាស្រ័យ តម្លៃគឺអាស្រ័យទៅលើ ហាងហុងដានីមួយៗ ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមិនអាចផ្ដល់តម្លៃជាក់លាក់មួយបានទេ។ចំពោះតម្លៃទិញផ្ដាច់លោកអ្នកអាចទាក់ទង ទៅកាន់សាខាងហុងដា ដែលនៅជិតលោកអ្នក។តម្លៃប្រហែលវេបសាយបង់រំលស់ https://www.gl-e.com សូមអរគុណ!!

 6. 5 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  I would like to know the interest? How much interest per month?

  • :

   សម្រាប់អត្រាការប្រាក់យើងមានទៅតាមជម្រើសៈ 1,5%​ និង 1,95%

 7. 2 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  ខ្ញុំខ្ចីcreditម្តងហើយតើអាចបង់រំលួសទៀតបានអត់

  • :

   សួស្ដី!
   ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាលោកអ្នកនៅមានលទ្ធភាពសងត្រលប់ យើងខ្ញុំនៅតែផ្ដល់ជូណជានិច្ច

 8. 4 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  បង់រំលស់រយះពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែអូន?

  • :

   សួស្ដី!!សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង 096 60 60 666 ឬអាចផ្ដល់ជាលេខទូរស័ព្ទដើម្បី សហការីយើងខ្ញុំធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត។

 9. 3 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  មាននៅកំពតអត់អូន

  • :

   ជម្រាបសួរ! ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានបុគ្គលិកប្រចាំការនៅគ្រប់ទីតាំងហាងលក់ម៉ូតូ ហុងដា​ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យបាន ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ GL Digital Finance
   សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង 096 60 60 666 ឬអាចផ្ដល់ជាលេខទូរស័ព្ទដើម្បី សហការីយើងខ្ញុំធ្វើការទំនាក់ទំនងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត។
   សូមអរគុណ!!!

 10. 5 ក្នុងចំណោម ០៥

  :

  nice

  • :

   សួស្ដី!!ដើម្បីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌ សូមផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សារ សហការីយើងខ្ញុំនិងទំនាក់ទំនងទៅ។

បន្ថែមការពិនិត្យមើល

Your email address will មិនមែន be published. Required fields are marked *